Centru Multifuncţional Sofia - Tulcea

 

>>> Regulamentul de Organizare şi Funcţionare

   Centru Multifuncțional Sofia este un serviciu social comunitar aflat în subordinea Direcției de Asistență și Protecție Socială Tulcea, fără personalitate juridic, înființat prin proiectul din cadrul Programului R10 „Copii şi tineri în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii sociale" (CORAI și finanţat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European 2009 – 2014.

   Centru Multifuncțional Sofia își are sediul în Municipiul Tulcea, str. Victoriei nr.101.

   Durata de funcționare a centrului este de minimum 5 ani de la încheierea contractului de finanțare, respectiv 30.04.2016.

   Misiunea centrului: îmbunătăţirea situaţiei copiilor aflaţi în situaţii de risc, cu precădere copii de etnie romă, prin valorizarea copilului și conştientizarea de către părinţi/tutori a responsabilităţilor ce le revin în creşterea, îngrijirea şi educarea propriilor copii.

_______________________________

O ZI ÎN CENTRU MULTIFUNCȚIONAL SOFIA

În cadrul centrului copiii beneficiază de o atentă îngrijire întreaga zi, cu excepţia orelor în care se află la şcoală.

Activităţile cu copiii sunt diversificate, adaptate vârstei lor şi răspund nivelului şi potenţialului lor de dezvoltare.

Copiii vin la centru în intervalul orar 8.00-18.00, iar între orele 11.00-11.30 şi 13.00-13.30 servesc masa.

 Asigurarea hranei constă în o masă caldă pe zi (două feluri de mâncare şi desert) şi este acordată în regim de catering. Meniul asigură o alimentaţie echilibrată, în conformitate cu preferinţele şi nevoile biologice specifice fiecărei vârste, precum şi cu normele legale în vigoare cu privire la necesarul de calorii şi elemente nutritive.

Servirea mesei este asigurată zilnic de către un asistent social şi trei copii beneficiari ai centrului.

Activităţi de relaxare şi comunicare cu copiii

Cum v-a fost astăzi la şcoală?

Şcoală după şcoală – formarea şi dezvoltarea competenţelor cognitive, stimularea finalizării învăţământului obligatoriu, îmbunătăţirea performanţelor şcolare prin supraveghere şi îndrumare  în pregătirea temelor şi sprijin în procesul ”de a învăţa cum să înveţi”.

Cursuri de educaţie pentru sănătate - educarea tuturor copiilor din centru pentru abordarea unui stil de viaţă sănătos prin  facilitarea accesului la o informaţie corectă şi avizată.

Cursurile de educaţie pentru sănătate sunt susţinute de mediatorul şcolar şi cadrele medicale din cadrul cabinetelor medicale şcolare aflate în subordinea D.A.P.S. Tulcea în baza unei tematici bine planificată şi structurată în raport cu vârsta copiilor.

Cursuri de bune maniere se desfăşoară având ca MOTTO: ”Dacă nu putem să fim mai buni, să încercăm să fim mai politicoşi” N Steihardt.

Prin învăţarea şi deprinderea unor reguli de bune maniere se urmăreşte dezvoltarea unui caracter frumos al beneficiarilor, care, la rândul lor, devin promotorii transmiterii acestora în familie, şcoală, societate, contribuind printre altele şi la diminuarea violenţei în şcoli.

Sfârşitul programului

Activităţi recreative în aer liber.

 Jocul este un aspect deosebit de important în dezvoltarea pozitivă a copiilor, constituind faza formării ca viitori adulţ. Activităţile recreative au rolul de a ajuta copiii să se relaxeze şi să sporească nivelul de energie necesar unei bune dezvoltări psihice şi intelectuale.

Mâine este o altă zi în care vom învăţa altceva!

PROIECT CENTRU MULTIFUNCȚIONAL SOFIA

Proiect finanțat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European 2009-2014 în cadrul Programului RO10 "Copii și tineri aflați în situații de risc și Inițiative locale și regionale pentru reducerea inegalităților naționale și pentru promovarea incluziunii sociale“ (CORAI).

Valoarea eligibila a proiectului - 1.956.418 RON

Scopul proiectului îl reprezintă întărirea coeziunii economice și sociale la nivelul Municipiului Tulcea.

Română

Proiect Impact

Joi, 11 Mai 2017 au avut loc primele activităţi desfăşurate la Centrul Multifuncţional Sofia, ce fac parte din proiectul clubului Impact al Şcolii Gimnaziale "Ion Luca Caragiale". Voluntarii clubului Impact, împreună cu copiii Centrului Multifuncţional Sofia au desfăşurat activităţi de socializare, de intercunoaştere, activităţi interactive de mişcare, dar şi două ateliere, unul de pictură şi unul de afişe. Lucrările copiilor sunt expuse la sediul Centrului Multifuncţional Sofia şi vă aşteptăm să votaţi cea mai frumoasă lucrare.

Română

Conferinţa de închidere a proiectului

În data de 24 Februarie 2017 a avut loc conferinţa de închidere a proiectului Centru Multifuncţional Sofia, eveniment la care au participat 121 persoane, reprezentanți ai serviciilor publice de asistență socială din municipiu și județ, cadre didactice, reprezentanți ai beneficiarilor, instituțiilor/autorităților publice din municipiu și județ,  ONG-urilor, mass -media.

Română

SCHIMB DE EXPERIENŢĂ între Direcţia de Asistenţă şi Protecţie Socială Tulcea şi Serviciul Public de Asistenţă Socială Baia Mare

În perioada 13-17 februarie 2017 a avut loc schimbul de experienţă între Direcţia de Asistenţă şi Protecţie Socială Tulcea şi Serviciul Public de Asistenţă Socială Baia Mare, care a avut ca scop identificarea şi implimentarea în comunitatea noastră a lecţiilor de bune practici privind combaterea riscului de excluziune socială a copiilor aflaţi în situaţii de dificultate şi  promovarea incluziunii sociale.

Română

Campanie de informare privind îmbunătățirea măsurilor de prevenire a obezității printr-o alimentație sănătoasă

Acţiunea a avut drept scop informarea și conștientizarea de către adolescenți a riscurilor instalării obezității în perioada copilăriei,  în vederea reducerii numărului de copii și tineri cu exces de greutate.

Campania s-a realizat în colaborare cu cadrele medicale școlare, campania continuă și în centru prin intermediul orelor de educație sanitară.

Română

Premierea profesorilor după aprecierea elevilor

Copiii Centrului Multifuncţional Sofia au fost încurajaţi să desemneze cel mai îndrăgit profesor. Respectivul cadru didactic a fost invitat la centru, unde copiii i-au mulţumit pentru tot ceea ce i-a învăţat şi pentru tot ceea ce face pentru ei şi i-au oferit un buchet cu flori.

 

Română

Stimularea implicării beneficiarilor în desfăşurarea activităţilor din cadrul centrului

La Sala Polivalentă Tulcea au fost organizate  cele două competiţii de fotbal şi atletism. La competiţia de fotbal s-a făcut o împărţire pe categorii de vârstă, iar din cele două grupe de băieţi s-au format câte două echipe de fotbal. Băieţii de vârstă mai mare au format două echipe formate din câte cinci jucători, iar cei mai mici au format două echipe formate din câte şase jucători.

Română

Educație ecologică

În cadrul cursului de educație ecologică, pe lângă întâlnirile informaționale pe care le au copiii cu instructorii educaționali, în cadrul cărora aceștia află informații interesante și importante despre ecologie și cele practice de ecologizare a zonelor limitrofe centrului, copiii au fost invitați să redacteze câte un eseu în care propun soluții pentru protejarea mediului înconjurător.

Totodată au fost evaluate și  cunoștințele acestora.

Română

Pagini