Articole publicate

Şcoala altfel

Activităţi desfăşurate până în prezent în cadrul săptămânii "Şcoala altfel"
Copii Centrului Multifuncţional Sofia au vizitat Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Delta” al Județului Tulcea şi Asociaţia Română de Terapie cu Calul.

Situații de Urgență ”Delta”
Situații de Urgență ”Delta”
Situații de Urgență ”Delta”
Asociaţia Română de Terapie cu Calul
Asociaţia Română de Terapie cu Calul
Română

Educatie parentala!

Beneficiarii cursurilor sunt 150 de părinți /tutori sau oricare alt membru al familiei în care au fost identificațe probleme de comunicare cu proprii copii și 30 de tineri viitori părinți.
Cursurile se desfășoară cu grupe de minimum 15 părinți/tineri, un curs se desfășoară pe o perioadă de 8 sesiuni, fiecare sesiune durează 120 minute.
Sesiunile de educație parentală abordează teme de interes general cum ar fi: Cum să controlezi stresul și furia, Cum să comunici eficient cu copilul tău, Cum să însoțești copilul pe calea dezvoltării sale etc. și au ca scop identificarea unor metode alternative de a depăși anumite situații de dificultate întâmpinate în creșterea și educarea propriilor copii.
Sesiunile se desfășoară într-o manieră interactivă, prin discuții libere și sunt susținute de doi asistenți sociali și doi psihologi pregătiți ca formatori în educație parentală în unitățile de învătământ cu care s-au încheiat Protocoale de colaborare, respectiv: Școala Profesională “Danubius”, Școala Primară nr. 9, Școala Gimnazială “Ioan Nenițescu”, Școala Gimnazială nr.12, Școala Gimnazială “Alexandru Ciucurencu”, Colegiul “Anghel Saligny”, Colegiul Tehnic “Henri Coandă”, Scoala Gimnaziala " Nifon Balasescu".

Educatie parentala!
Educatie parentala!
Educatie parentala!
Educatie parentala!
Română

Proiectul Centru Multifuncțional SOFIA - Conferința de lansare în data de 27 mai 2015

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul-Tulcea, în calitate de promoter, împreună cu Direcția de Asistență și Protecție Socială Tulcea, în calitate de partener, implementează Proiectul Centru Multifuncțional SOFIA și au organizat Conferința de lansare în data de 27 mai 2015, începând cu ora 10.00.
Proiectul este finanțat cu sprijinul financiar al Programului RO10- “Copii şi tineri în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii sociale" (CORAI), program finanțat de Granturile SEE 2009-2014 și administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială și se adresează copiilor aflați în situații de risc, părinților sau oricăror membri ai familiilor copiilor, tinerilor adolescenți.
150 de copii dintre care 30 de etnie romă proveniți din familii cu venituri reduse, familii monoparentale, mame singure, părinți care nu au capacitatea de a-și sprijini copiii în efectuarea temelor, copii aflați în risc de abandon școlar/abandon școlar vor beneficia de servicii integrate sociale, medicale și educaționale adaptate nevoilor identificate.
Părinții/tutorii sau oricare alți membrii ai familiilor acestora și 20 de tineri adolescenți viitori părinți vor fi sprijiniți în a-și dezvolta și îmbunătăți abilitățile parentale, să învețe să folosească modalități alternative de abordare a situațiilor dificile întâlnite cu copiii, să reducă stresul care poate afecta funcționalitatea parentală.
Serviciile oferite în Centru Multifuncțional SOFIA sunt complementare demersurilor și eforturilor propriei familii, precum și serviciilor oferite de învățământ și de alți furnizori de servicii sociale acreditați.
Proiectul în integralitatea lui implementează un model de incluziune socială multietnic prin identificarea și respectarea valorilor și culturii multietnice. 
Noul model de incluziune socială ce valorifică pozitiv diferențele culturale dintre noi sperăm să conducă la dezvoltarea spiritului unei cetăţenii active prin interrelaţionare cu toţi factorii ce acţionează în domeniul protecţiei copilului, la implicarea comunității în producerea bunăstării colective prin reducerea inegalităților dintre grupurile vulnerabile și restul comunității.

Proiectul Centru Multifuncțional SOFIA - Conferința de lansare
Proiectul Centru Multifuncțional SOFIA - Conferința de lansare
Proiectul Centru Multifuncțional SOFIA - Conferința de lansare
Proiectul Centru Multifuncțional SOFIA - Conferința de lansare
Proiectul Centru Multifuncțional SOFIA - Conferința de lansare
Proiectul Centru Multifuncțional SOFIA - Conferința de lansare
Proiectul Centru Multifuncțional SOFIA - Conferința de lansare
Proiectul Centru Multifuncțional SOFIA - Conferința de lansare
Română

Inaugurarea Centrului Multifuncțional Sofia - 4 aprilie 2016

   Ziua de 04.04.2016 a fost o zi plină de  încărcătură emoțională, zi în care a avut loc deschiderea oficială a centrului, eveniment la care ne-au fost alături oficialități ai instituțiilor publice locale și județene, reprezentanți ai ONG-urilor, cadre didactice, colaboratori, părinți, copii, mass-media.
   Înființarea Centrului Multifuncțional Sofia oferă oportunitatea acordării de servicii educaționale și socio-medicale prin abordarea familiei în integralitatea ei, servicii ce răspund nevoilor  specifice ale  beneficiarilor - 150 de copii cu vârsta cuprinsă între 6 - 16 ani, în scopul prevenirii  atât a abandonului școlar cât și a situaţiilor de risc care pot conduce la separarea copilului de părinţii săi. Copiii vor beneficia de o atentă supraveghere întreaga zi, cu excepţia orelor în care se află la şcoală. 
   Serviciile acordate în cadrul centrului oferă deasemenea părinților posibilitatea de a-și  îmbunătăți capacitațile parentale, de a învăța să folosească modalități alternative de abordare a situațiilor dificile întâlnite în educarea propriilor copii și de a-și ajusta așteptările față de aceștia în mod realist, prin participarea la cursuri de educatie perentală.  

Inaugurare Centru Multifuncțional Sofia
Inaugurare Centru Multifuncțional Sofia
Inaugurare Centru Multifuncțional Sofia
Inaugurare Centru Multifuncțional Sofia
Inaugurare Centru Multifuncțional Sofia
Inaugurare Centru Multifuncțional Sofia
Inaugurare Centru Multifuncțional Sofia
Inaugurare Centru Multifuncțional Sofia
Română

Parenting courses started!

Beneficiaries courses are 150 parents / guardians or any other family member identified communication problems with their children and 30 young future parents.

Classes take place in groups of 15 parents / young course is conducted over a period of eight sessions, each session lasts 120 minutes.

Parent education sessions addressing topics of general interest such as: How to control stress and anger, how to communicate effectively with your child How to accompany the child on the path of its development etc. and aim to identify alternative ways to overcome some difficult situations encountered in raising and educating their children.

Sessions are conducted in an interactive manner through open discussions and are supported by two social workers and two psychologists trained as trainers in parenting education in schools which have cooperation agreements, namely: Professional School "Danubius" Primary School no. 9 Middle School "John Neniţescu" No.12 Middle School, Middle School "Alexander Ciucurencu" College "Anghel Saligny" Technical College "Henri Coanda".

At the end of the course parents receive graduation certificates.

Engleză

Ore de educație pentru sănătate

  În cadrul proiectului Centru Multifuncțional Sofia se desfășoară activități de educație pentru sănătate ce abordează teme în raport cu vârsta copiilor participanți, cum ar fi: Igiena personală, Activitate și odihnă, Sănătate mintală, Sănătatea alimentației, etc.
  Prin orele de educație pentru sănătate se urmărește educarea copiilor pentru un stil de viață sănătos prin accesul la o informație corectă și avizată.
  Orele de educație pentru sănătate sunt susținute o oră pe săptămână de mediatorul sanitar și asistenții medicali din cadrul cabinetelor medicale școlare aflate în subordinea Direcției de Asistență și Protecție Socială Tulcea la care participă elevi înscriși la unitățile de învățământ implicate în proiect, precum și la domiciliul acestora prin efectuare de vizite urmărindu-se astfel dacă informațiile primite la școală sunt puse în practică și acasă.
  Până în prezent la orele de educație pentru sănătate a participat un număr de 254 elevi din clasele I- IV înscriși la unitățile de învățământ implicate în proiect. 

 

Orele de educație pentru sănătate
Orele de educație pentru sănătate
Orele de educație pentru sănătate
Orele de educație pentru sănătate
Orele de educație pentru sănătate
Orele de educație pentru sănătate
Română

Au început cursurile de educație parentală!

Beneficiarii cursurilor sunt 150 de părinți /tutori sau oricare alt membru al familiei în care au fost identificațe probleme de comunicare cu proprii copii și 30 de tineri viitori părinți.

Cursurile se desfășoară  cu  grupe de minimum 15 părinți/tineri,  un curs se desfășoară pe o  perioadă de 8 sesiuni, fiecare sesiune durează 120 minute.

Sesiunile de educație parentală abordează teme de interes general cum ar fi: Cum să controlezi stresul și furia, Cum să comunici eficient cu copilul tău, Cum să însoțești copilul pe calea dezvoltării sale etc. și au ca scop identificarea unor metode alternative de a depăși anumite situații de dificultate întâmpinate în creșterea și educarea propriilor copii.

Sesiunile se desfășoară într-o manieră interactivă, prin discuții libere și sunt susținute de doi asistenți sociali și doi psihologi pregătiți ca formatori în educație parentală în unitățile de învătământ cu care s-au încheiat Protocoale de colaborare, respectiv: Școala Profesională “Danubius”, Școala Primară nr. 9, Școala Gimnazială “Ioan Nenițescu”, Școala Gimnazială nr.12, Școala Gimnazială “Alexandru Ciucurencu”, Colegiul “Anghel Saligny”,   Colegiul Tehnic “Henri Coandă”.

La sfârșitul cursului părinții primesc Certificate de absolvire.

 

Română

Lansare website Centru Multifuncţional Sofia

   Miercuri, 1 iulie 2015 a fost lansat website-ul www.centrumultifunctional-sofia-tulcea.ro. Aplicaţia conţine informaţii referitoare la stadiul de implementare al proiectului, idicatorii şi rezultatele obţinute de Centrul Multifuncţional Sofia, precum şi informaţii referitoare la modalităţile de accesare a serviciilor acordate copiilor cu vârste cuprinse între 6 şi 16 ani, părinţilor acestora şi nu numai şi tinerilor adolescenţi viitori părinţi. De asemenea în paginile site-ului vor fi publicate periodic anunţuri, programe şi diverse articole la care publicul este invitat să posteze comentarii.  

Română

Pagini