PROIECT CENTRU MULTIFUNCȚIONAL SOFIA

Proiect finanțat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European 2009-2014 în cadrul Programului RO10 "Copii și tineri aflați în situații de risc și Inițiative locale și regionale pentru reducerea inegalităților naționale și pentru promovarea incluziunii sociale“ (CORAI).

Valoarea eligibila a proiectului - 1.956.418 RON

Scopul proiectului îl reprezintă întărirea coeziunii economice și sociale la nivelul Municipiului Tulcea.

Obiectivele proiectului
- Combaterea riscului de excluziune socială a copiilor, tinerilor aflați în situații de dificultate prin promovarea incluziunii sociale: îmbunătățirea performanțelor școlare, dezvoltarea abilităților sociale și relaționale, responsabilizarea față de mediul înconjurător prin educație ecologică, responsabilizarea familiei, comunității, autorităților locale în ceea ce privește prevenirea și combaterea delicvenței juvenile, dezvoltarea și îmbunătățirea abilităților parentale, reducerea inegalităților prin măsuri de combatere a discriminării grupurilor vulnerabile și explorarea asemănărilor și diferențelor generate de cultură;
- Dezvoltarea și diversificarea ofertei de servicii sociale integrate adresată grupurilor țintă – socio-educaționale și medicale;
- Creșterea gradului de implicare al profesioniștilor din serviciile comunitare în depistarea precoce a factorilor care determină excluziunea socială.

Pentru atingerea  obiectivelor s-a urmărit implementarea în condiții de eficiență și eficacitate a activităților  prevăzute în Cererea de finanțare, respectiv: “școală după şcoală”; servirea mesei; educaţie parentală; educaţie multiculturală; educaţie ecologică; cursuri de bune maniere; educaţie pentru sănătate; prevenirea şi combaterea delincvenţei juvenile; dezvoltarea spiritului civic şi a implicării în acţiuni de voluntariat; activităţi de recreere-socializare; stimularea implicării beneficiarilor în desfășurarea activităților din cadrul centrului; educatori de sprijin din rândul copiilor; informare privind efectele nocive ale consumului de alcool, tutun, substanţe halucinogene; informare privind îmbunătățirea măsurilor de prevenire a obezității printr-o alimentație sănătoasă. 
Pentru promovarea și vizibilitatea proiectului au fost utilizate ca materiale informative și de publicitate: 1 panou publicitar – la sediul centrului montat o dată cu începerea lucrărilor de reabilitare; pliante; broșuri; afișe; căni; mape cu pix, bloc notes, stick; 2 bannere ( 1 la sediul P1 și 1 în zona de proximitate a centrului); 6 roll-up - uri ( 1 sediu PP, 1 sediu P1; 4 la sediile unităților de învățământ implicate în proiect, respectiv: Școala Gimnazială „Ioan Nenițescu”, Școala Profesională „Danubius”, Școala Primară Nr. 9, Colegiul Tehnic Anghel Saligny); 1 placă informativă montată pe frontispiciul centrului;  autocolant mașină montate pe microbuzul centrului; sticker cu care s-au etichetat echipamentele achiziționate prin proiect; tricouri, șepci, rucsacuri inscripționate  care au fost distribuite copiilor beneficiari ai centrului, elevilor participanți la Campania  privind efectele nocive ale consumului de alcool, tutun și substanțe halucinogene, elevilor participanți la Campania de informare privind îmbunătățirea măsurilor  de prevenire a obezității printr-o alimentație sănătoasă.

Reabilitarea imobilului a constat în: lucrări de refacere a hidroizolaţiei şi termoizolaţiei terasei, lucrări de hidroizolaţie a solului în zona trotuarului de gardă, aplicarea unui termosistem pe faţadele construcţiei, verificarea şi recondiţionarea tâmplăriei exterioare existente, lucrări de refacere a tencuielilor şi zugrăvelilor interioare, tratamente antiigrasie, înlocuirea finisajelor interioare pentru pardoseli şi pereţi, înlocuirea tâmplăriei interioare, refacerea instalaţiilor termice, electrice, sanitare, montarea aparatelor pentru condiţionare aer.

    Rezultatele proiectului

- 170 de copii care beneficiază direct de serviciile proiectului;
- 1 clădire în regim de P+1, cu sediul în strada Victoriei, nr. 101, reabilitată amenajată și dotată corespunzător pentru desfășurarea în condiții de siguranță  și cu respectarea standardelor minime de calitate a activităților implementate prin proiect;
-  11 măsuri care se adresează nevoilor grupurilor vulnerabile de copii şi tineri, respectiv: prevenirea abandonului școlar prin facilitarea accesului la educație formală și informală; instruirea profesională - formatori în educație parentală; asigurarea transportului la centru și de la centru în zonele de locuire; asigurarea hranei; acordarea de servicii de consiliere pentru modelarea unor comportamente; educarea beneficiarilor pentru un stil de viață sănătos prin participarea la cursurile de Educație pentru sănătate; educarea  părinților și tinerilor pentru dezvoltarea abilităților parentale prin participarea la cursurile de Educație parentală; prevenirea și combaterea delicvenței  juvenile prin colaborarea cu familia, autoritățile locale, poliția, ONG-uri, școli, jandarmerie etc.; dezvoltarea spiritului civic și a solidarității sociale; organizarea de seminare pentru părinți în domeniul parentingului; măsuri ce vizează educația nonformală - vizite la muzee, organizare de excursii și tabără școlară;
- 240 de părinţi/ tutori ai unor copii sau tineri aparţinând grupurilor vulnerabile, lipsiţi de sprijin adecvat, care beneficiază de servicii specifice de suport, dintre care 220 de părinți /tutori/reprezentanți legali ai copiilor beneficiari ai centrului și nu numai + 20 de tineri viitori părinți  au participat la cursurile de educație parentală și seminarii pentru părinți, în urma cărora au dezvoltat și și-au îmbunătățit  deprinderi și abilități parentale;
-  schimb de experiență între P1- Direcția de Asistență și Protecție Socială Tulcea și Serviciul Public de Asistență Socială Baia Mare,  promotor de proiect finanțat prin EEA GRANTS și cu experiență relevantă în furnizarea de servicii adresate copiilor și tinerilor aflați în situații de risc;
- o șezătoare organizată pentru promovarea diversității multiculturale, pentru  cunoaşterea, păstrarea, promovarea şi reînvierea tradiţiilor şi a obiceiurilor specifice zonei dobrogene, la care s-au  interpretat cântece, s-a cusut în puncte românești, s-au realizat împletituri din papură, s-au recapitulat informaţiile învăţate despre fiecare etnie în parte, etc.;
- 290 de persoane - părinți, copii, tineri participanți la activități privind dezvoltarea spiritului comunitar între etnii, activități care au constat în: organizarea excursiilor la Triunghiul Mănăstirilor din județul Tulcea; organizarea unei activități comune cu Școala Gimnazială ”Elena Doamna” din municipiul Tulcea cu ocazia organizării campaniei naționale ”Săptămâna fructelor și legumelor donate”, în cadrul căreia părinți și elevi ai școlii au donat fructe și legume proaspete copiilor centrului, iar împreună au primit informații avizate privind necesitatea creșterii consumului de fructe și legume;
- doi psihologi și doi asistenți sociali instruiți în educație parentală;
- 8 campanii / acțiuni de informare și conștientizare / comunicate, respectiv: 3 conferințe -  Conferința de lansare a proiectului; Conferința de progres;   Conferința de închidere a proiectului ; 3 acțiuni de informare și conștientizare organizate la începutului anului școlar  2015-2016 și respectiv a anului școlar 2016-2017 și cu ocazia deschiderii oficiale a centrului; comunicate de presă remise cu ocazia organizării celor trei conferințe; interviuri date de conducerea P1 și coordonatorul de proiect; articole în buletinul informativ tulcean Info Util;
- 2 campanii/seminarii privind educația și comportamentul pentru un stil de viață sănătos, respectiv Campanie privind efectele nocive ale consumului de alcool, tutun, substanțe halucinogene și Campania de informare privind îmbunătățirea măsurilor de prevenire a obezității printr-o alimentație sănătoasă;
- 6000 de persoane informate prin organizarea de conferințe de lansare, de progres și de închidere a proiectului, prin acțiuni desfășurate în comunitate, în cadrul unităților de învățământ de la nivelul municipiului Tulcea, prin deschiderea oficială a centrului, prin organizarea seminarului pentru părinți, prin birourile de relații cu publicul atât ale Partenerului cât și ale Promotorului de Proiect;
- 5 concursuri și cenacluri organizate, respectiv: Desene pe asfalt; Cenaclul literar și artistic; Scriere de  Eseuri sub egida „Planeta noastră-casa noastră”; 2 competiții sportive – fotbal și atletism. Pentru motivarea participării la concursuri, copiii au primit diplome, rechizite școlare, tricouri, echipamente sportive, medalii, cupă, cărți;
- 1 tabără școlară organizată în Bucovina, respectiv, comuna Vama, judeţul Suceava;
- 1 seminar pentru părinți care s-a desfășurat pe parcursul a două zile  susținut de doi experți - psiholog și consilier vocațional, în domeniul parentingului;
- 12 protocoale de colaborare încheiate cu: Școala Gimnazială „Ioan Neniţescu”; Școala Primară Nr. 9; Școala Profesională „Danubius”; Colegiul Tehnic „Henri Coandă”; Colegiul  „Anghel Saligny”; Şcoala Gimnazială ”Nifon Bălăşescu”; Școala Gimnazială ”Alexandru Ciucurencu”; Școala Gimnazială Nr. 12; Școala Gimnazială ”Grigore Antipa”; Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Tulcea; Inspectoratul Județean de Poliție Tulcea; Direcția de Sănătate Publică Tulcea.

Conferința de închidere a proiectului
În data de 24 Februarie 2017 a avut loc conferinţa de închidere a proiectului Centru Multifuncţional Sofia, eveniment la care au participat 121 persoane, reprezentanți ai serviciilor publice de asistență socială din municipiu și județ, cadre didactice, reprezentanți ai beneficiarilor, instituțiilor/autorităților publice din municipiu și județ,  ONG-urilor, mass - media.
În cadrul conferinţei au fost prezentate obiectivele proiectului, rezultatele, date cu privire la promovarea şi vizibilitatea proiectului şi informaţii cu privire la toate activităţile propuse şi realizate prin proiect. De asemenea participanţii la conferinţă au putut urmări şi un filmuleţ de prezentare al centrului, dar şi al activităţilor desfăşurate în centru şi au avut parte şi de un moment artistic susţinut de un grup de copii de la centru, însoţiţi de personalul centrului, care au cântat cântece şi au oferit felicitări tuturor participanţilor, întrucât conferinţa a avut loc în preajma zilei de 1 Martie.
 

Date de contact
Centrul Multifuncțional Sofia este situat în municipiul Tulcea, strada Victoriei, numărul 101, tel./fax 0340402911.
www.centrumultifunctional-sofia-tulcea.ro

Română

Adaugă comentariu nou

Plain text

  • Etichetele HTML nu sunt permise.
  • Adresele de situri web şi adresele de e-mail se transformă automat în linkuri.
  • Liniile şi paragrafele sunt rupte automat.