Centru Multifuncţional Sofia - Tulcea

 

>>> Regulamentul de Organizare şi Funcţionare

   Centru Multifuncțional Sofia este un serviciu social comunitar aflat în subordinea Direcției de Asistență și Protecție Socială Tulcea, fără personalitate juridic, înființat prin proiectul din cadrul Programului R10 „Copii şi tineri în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii sociale" (CORAI și finanţat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European 2009 – 2014.

   Centru Multifuncțional Sofia își are sediul în Municipiul Tulcea, str. Victoriei nr.101.

   Durata de funcționare a centrului este de minimum 5 ani de la încheierea contractului de finanțare, respectiv 30.04.2016.

   Misiunea centrului: îmbunătăţirea situaţiei copiilor aflaţi în situaţii de risc, cu precădere copii de etnie romă, prin valorizarea copilului și conştientizarea de către părinţi/tutori a responsabilităţilor ce le revin în creşterea, îngrijirea şi educarea propriilor copii.

_______________________________

O ZI ÎN CENTRU MULTIFUNCȚIONAL SOFIA

În cadrul centrului copiii beneficiază de o atentă îngrijire întreaga zi, cu excepţia orelor în care se află la şcoală.

Activităţile cu copiii sunt diversificate, adaptate vârstei lor şi răspund nivelului şi potenţialului lor de dezvoltare.

Copiii vin la centru în intervalul orar 8.00-18.00, iar între orele 11.00-11.30 şi 13.00-13.30 servesc masa.

 Asigurarea hranei constă în o masă caldă pe zi (două feluri de mâncare şi desert) şi este acordată în regim de catering. Meniul asigură o alimentaţie echilibrată, în conformitate cu preferinţele şi nevoile biologice specifice fiecărei vârste, precum şi cu normele legale în vigoare cu privire la necesarul de calorii şi elemente nutritive.

Servirea mesei este asigurată zilnic de către un asistent social şi trei copii beneficiari ai centrului.

Activităţi de relaxare şi comunicare cu copiii

Cum v-a fost astăzi la şcoală?

Şcoală după şcoală – formarea şi dezvoltarea competenţelor cognitive, stimularea finalizării învăţământului obligatoriu, îmbunătăţirea performanţelor şcolare prin supraveghere şi îndrumare  în pregătirea temelor şi sprijin în procesul ”de a învăţa cum să înveţi”.

Cursuri de educaţie pentru sănătate - educarea tuturor copiilor din centru pentru abordarea unui stil de viaţă sănătos prin  facilitarea accesului la o informaţie corectă şi avizată.

Cursurile de educaţie pentru sănătate sunt susţinute de mediatorul şcolar şi cadrele medicale din cadrul cabinetelor medicale şcolare aflate în subordinea D.A.P.S. Tulcea în baza unei tematici bine planificată şi structurată în raport cu vârsta copiilor.

Cursuri de bune maniere se desfăşoară având ca MOTTO: ”Dacă nu putem să fim mai buni, să încercăm să fim mai politicoşi” N Steihardt.

Prin învăţarea şi deprinderea unor reguli de bune maniere se urmăreşte dezvoltarea unui caracter frumos al beneficiarilor, care, la rândul lor, devin promotorii transmiterii acestora în familie, şcoală, societate, contribuind printre altele şi la diminuarea violenţei în şcoli.

Sfârşitul programului

Activităţi recreative în aer liber.

 Jocul este un aspect deosebit de important în dezvoltarea pozitivă a copiilor, constituind faza formării ca viitori adulţ. Activităţile recreative au rolul de a ajuta copiii să se relaxeze şi să sporească nivelul de energie necesar unei bune dezvoltări psihice şi intelectuale.

Mâine este o altă zi în care vom învăţa altceva!

Educatori de sprijin din rândul copiilor

Fiecare copil care este admis în cadrul programului centrului este atent observat de către instructorii educaționali, dar și de către celelalte cadre ale centrului pentru a urmări evoluția acestora, pentru a observa dacă și-au însușit noțiunile învățate la centru, pentru a le observa comportamentul și atitudinea în relația cu ceilalți colegi.

În acest sens au fost aleși șase dintre copii, care au dat dovadă de altruism, spirit de echipă și care au învățat să dea mai departe informațiile primite.

Română

În vizită la Căminul pentru persoane vârstnice Sf. Nectarie

Luna Decembrie este o lună a faptelor bune, a gândurilor bune, este o lună în care încercăm să ne aplecăm mai mult asupra aproapelui nostru și încercăm, în măsura în care putem, să aducem bucurie celor de lângă noi fie printr-o vorbă bună, fie printr-un gest frumos, fie oferindu-le cadouri că tot luna Decembrie este considerată luna cadourilor.

În acest sens a fost gândită și vizita copiilor de la Centrul Multifuncțional Sofia la bunicii ce locuiesc la Centrul pentru persoane vârstnice Sf. Nectarie din municipiul Tulcea.

Română

Ziua Porților Deschise

În cea de-a patra zi a "Porților Deschise" la Direcția de Asistență și Protecție Socială Tulcea, elevii liceelor tulcene au vizitat Centrul Multifuncțional Sofia.

Mulțumim elevilor și cadrelor didactice de la Colegiul "Anghel Saligny", Colegiul Dobrogean "Spiru Haret", Liceul de Artă "George Georgescu", Liceul Teoretic " Grigore Moisil" și Liceul Tehnologic "Ion Mincu"!

Română

Cenaclu de creație literară

În cadrul Centrului Multifuncțional Sofia a fost organizat un cenaclu de creație literară și artistică, activitate care a avut ca scop dezvoltarea imaginației artistice și a creativității și încurajarea interesului copiilor pentru cărți.

Copiii care și-au exprimat dorința de a participa la cenaclu au avut de compus poezii, de recitat una sau mai multe poezii sau de realizat o compunere cu titlul ”O întâmplare din viața mea”.

Română

excursie la București

 Vineri, 04.11.2016 un număr de 88 de  copii, cu cele mai bune rezultate la învățătură, frecvență la centru și implicare în desfășurarea activităților din cadrul centrului, însoțiți de 6 părinți și 6 membri ai  echipei de implementare  au plecat în excursie la București având  ca obiective vizitarea Muzeului Satului și a Grădinii Zoologice.

Română

Educație pentru sănătate

Una dintre activitățile desfășurate în cadrul Centrului Multifuncțional Sofia este cursul de educație pentru sănătate susținut de mediatorul sanitar.
Cursul de educație pentru sănătate este foarte important pentru creșterea și dezvoltarea copiilor întrucât în cadrul acestuia copiii învață noțiuni esențiale de igienă personală, de sănătatea alimentației și a mediului, de activitate și odihnă. Scopul cursului este ca beneficiarii serviciilor oferite prin programul centrului să își însușească noțiunile învățate la curs și să le transmită mai departe în familie și comunitate.

Română

SEMINAR PENTRU PĂRINȚI Relația adult – copil, element cheie în dezvoltarea și formarea acestuia ca viitor adult 24-25 octombrie 2016

Prin seminarul organizat pentru părinți ne-am propus să asigurăm informarea adulților cu privire la principiile  cheie care ii vor ajuta sa inteleaga mai bine nevoile copiilor si sa dezvolte o relatie de atasament sigur cu copiii, intr-o forma usor de asimilat si intr-un context suportiv.

Română

Pagini