Centru Multifuncţional Sofia - Tulcea

 

>>> Regulamentul de Organizare şi Funcţionare

   Centru Multifuncțional Sofia este un serviciu social comunitar aflat în subordinea Direcției de Asistență și Protecție Socială Tulcea, fără personalitate juridic, înființat prin proiectul din cadrul Programului R10 „Copii şi tineri în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii sociale" (CORAI și finanţat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European 2009 – 2014.

   Centru Multifuncțional Sofia își are sediul în Municipiul Tulcea, str. Victoriei nr.101.

   Durata de funcționare a centrului este de minimum 5 ani de la încheierea contractului de finanțare, respectiv 30.04.2016.

   Misiunea centrului: îmbunătăţirea situaţiei copiilor aflaţi în situaţii de risc, cu precădere copii de etnie romă, prin valorizarea copilului și conştientizarea de către părinţi/tutori a responsabilităţilor ce le revin în creşterea, îngrijirea şi educarea propriilor copii.

_______________________________

O ZI ÎN CENTRU MULTIFUNCȚIONAL SOFIA

În cadrul centrului copiii beneficiază de o atentă îngrijire întreaga zi, cu excepţia orelor în care se află la şcoală.

Activităţile cu copiii sunt diversificate, adaptate vârstei lor şi răspund nivelului şi potenţialului lor de dezvoltare.

Copiii vin la centru în intervalul orar 8.00-18.00, iar între orele 11.00-11.30 şi 13.00-13.30 servesc masa.

 Asigurarea hranei constă în o masă caldă pe zi (două feluri de mâncare şi desert) şi este acordată în regim de catering. Meniul asigură o alimentaţie echilibrată, în conformitate cu preferinţele şi nevoile biologice specifice fiecărei vârste, precum şi cu normele legale în vigoare cu privire la necesarul de calorii şi elemente nutritive.

Servirea mesei este asigurată zilnic de către un asistent social şi trei copii beneficiari ai centrului.

Activităţi de relaxare şi comunicare cu copiii

Cum v-a fost astăzi la şcoală?

Şcoală după şcoală – formarea şi dezvoltarea competenţelor cognitive, stimularea finalizării învăţământului obligatoriu, îmbunătăţirea performanţelor şcolare prin supraveghere şi îndrumare  în pregătirea temelor şi sprijin în procesul ”de a învăţa cum să înveţi”.

Cursuri de educaţie pentru sănătate - educarea tuturor copiilor din centru pentru abordarea unui stil de viaţă sănătos prin  facilitarea accesului la o informaţie corectă şi avizată.

Cursurile de educaţie pentru sănătate sunt susţinute de mediatorul şcolar şi cadrele medicale din cadrul cabinetelor medicale şcolare aflate în subordinea D.A.P.S. Tulcea în baza unei tematici bine planificată şi structurată în raport cu vârsta copiilor.

Cursuri de bune maniere se desfăşoară având ca MOTTO: ”Dacă nu putem să fim mai buni, să încercăm să fim mai politicoşi” N Steihardt.

Prin învăţarea şi deprinderea unor reguli de bune maniere se urmăreşte dezvoltarea unui caracter frumos al beneficiarilor, care, la rândul lor, devin promotorii transmiterii acestora în familie, şcoală, societate, contribuind printre altele şi la diminuarea violenţei în şcoli.

Sfârşitul programului

Activităţi recreative în aer liber.

 Jocul este un aspect deosebit de important în dezvoltarea pozitivă a copiilor, constituind faza formării ca viitori adulţ. Activităţile recreative au rolul de a ajuta copiii să se relaxeze şi să sporească nivelul de energie necesar unei bune dezvoltări psihice şi intelectuale.

Mâine este o altă zi în care vom învăţa altceva!

Tinerii artiști au desfășurat împreună de copiii centrului activități de astronomie, activități de pictură și colaj

pictura_colaj_astronomie
pictura_colaj_astronomie
pictura_colaj_astronomie
pictura_colaj_astronomie
pictura_colaj_astronomie
pictura_colaj_astronomie
pictura_colaj_astronomie
pictura_colaj_astronomie
pictura_colaj_astronomie
pictura_colaj_astronomie
pictura_colaj_astronomie
pictura_colaj_astronomie
pictura_colaj_astronomie
pictura_colaj_astronomie
pictura_colaj_astronomie
pictura_colaj_astronomie
pictura_colaj_astronomie

Cu ocazia evenimentului comunitar de street art „Re Collect”, peretii exteriori ai Centrului Multifunctional Sofia au fost transformați de către zece artiști internaționali din cadrul Asociației QUANTIC București într-un colț de DELTĂ.

Tinerii artiști au desfășurat împreună de copiii centrului activități de astronomie, activități de pictură și colaj.

Română

Pagini