Servicii educaționale

- Activități de învățare formală și informală pentru consolidarea competențelor-“Școală după Școală”;
- Activități  de valorificare  pozitivă a diferențelor culturale dintre etnii-Educație multiculturală ;
- Activități  de dezvoltare a unor atitudini și aptitudini comportamentale-Cursuri de bune maniere;
- Activități  privind responsabilizarea beneficiarilor privind grija față de mediul înconjurător-Educație ecologică;
- Activități privind dezvoltarea abilităților parentale- Educație parental;
- Dezvoltarea spiritului civic și  a voluntariatului;
- Acțiuni de  prevenire și combatere  a delincvenței juvenile.


Prevenirea delicvenței juvenile

Pentru a ne simți în siguranță trebuie să respectăm principiile și regulile de bună conduită în societate!
Activitatea s-a desfășurat pe categorii de vârstă într-un mod interactiv, iar cei mai activi copii au fost recompensați și evidențiați în fața colegilor.

 


Educație multiculturală – Obiceiuri, tradiții, port, gastronomie la rușii lipoveni

Învățăm cum să acceptăm diversitatea pentru a valorifica pozitiv diferențele.

>>> prezentare: etnia ruşilor-lipoveni


Dezvoltarea abilităților practice

Am făcut cea mai bună tartă cu fructe și cel mai bun compot.

Română